Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku. Funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardem określonym dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców.

Niezależnie od typu, Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Placówka nasza spełnia standardy określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z .o.o.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz.
Dyrektor  (0-44) 724-27-31 wew. 21
email: dps@tomaszow.com.pl